Privacy Statement

Privacy Statement


Privacy Statement

Deze website wordt beheerd door VOF De Klankenkaravaan

Bij een aanvraag via deze website kan VOF De Klankenkaravaan gegevens van u verwerken. Dit kan gaan om gegevens die u bijvoorbeeld via een offerteformulier hebt ingevuld. Ook in het kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteert VOF De Klankenkaravaan uw privacy, onder andere door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens. Dit houdt onder meer in dat uw persoonsgegevens slechts gebruikt worden voor zover verenigbaar met de doeleinden zoals uiteengezet in bovengenoemde Gedragscode, uw persoonsgegevens door VOF De Klankenkaravaan beschermd worden en u bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens. Dit "Privacy Statement" geeft een overzicht van de doeleinden van de gegevensverwerking in het kader van deze website, het gebruik van "cookies" op deze website en hoe u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.


Gegevensverwerking

VOF De Klankenkaravaan verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u deze persoonsgegevens via de Website aan VOF De Klankenkaravaan heeft doorgegeven, bijvoorbeeld door contact op te nemen met een verzoek om informatie over de diensten of producten van VOF De Klankenkaravaan, een boeking bij VOF De Klankenkaravaan te doen of doordat u zich heeft

VOF De Klankenkaravaan gebruikt uw persoonsgegevens voor het doeleinde waarvoor u de persoonsgegevens aan VOF De Klankenkaravaan heeft verstrekt. Als u VOF De Klankenkaravaan om informatie over diensten en producten verzoekt, verwerkt VOF De Klankenkaravaan de persoonsgegevens om aan dat verzoek te voldoen. Als u zich heeft opgegeven voor de nieuwsbrief, dan zal VOF De Klankenkaravaan de persoonsgegevens VOF De Klankenkaravaan de persoonsgegevens om die boeking af te handelen.


Om ervoor te zorgen dat de website van VOF De Klankenkaravaan goed werkt en voldoende aansluit op de wensen van onze klanten, houdt VOF De Klankenkaravaan bezoekgegevens van haar website bij.

Uw persoonsgegevens zullen vanzelfsprekend niet worden verkocht. Verstrekking van uw persoonsgegevens aan andere dan de bovengenoemde derden vindt allen met uw uitdrukkelijke toestemming plaats.


Websites van derden

Deze Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht.

Vragen

Voor vragen over deze Privacy Statement en/of de wijze waarop VOF De Klankenkaravaan Benelux B.V. deze gegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met VOF De Klankenkaravaan Indien u geen prijs stelt op informatie over onze producten of diensten, kunt u dit aan ons doorgeven.Wijzigingen Privacy Statement

VOF De Klankenkaravaan behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.